perkáta
Istent szeretni   &  az életet szeretni

Az alapítvány célja:

     A perkátai Egyházközség tulajdonát képező ingatlanok – templom, temető-kápolna, harangláb, szolgálati lakások – felújítása és fenntartása. Szobrok, festmények és templomi felszerelések, (pl. orgona) restaurálása, felújítása. Az egyházközségi élet fellendítését szolgáló új alapeszközök beszerzése, új létesítmények megvalósítása.

     Az Egyházközség tulajdonát képező ingatlanépületek és alapeszközök fenntartásáról – az államosításig– a községben lakó kegyúr gondoskodott. Az elmúlt 45 év során az Egyházközség anyagi lehetőségei nem tudták biztosítani az ingatlanok szakszerű karbantartását, így sajnálatos módon az állaga csak romlott. A demokratikus átalakulásokkal megnőttek ugyan az Egyház működési lehetőségei, de anyagi, pénzügyi feltételei nem gyarapodtak. Az egyházi épületeket a hívők, mint szent helyet, a nem hívők pedig, mint a község kulturális értékeit tekintik sajátjuknak. Az Alapítvány felvállalja ezen épületek és műértékek karbantartását, védelmét és megőrzését, ugyanakkor lehetőséget ad a hívőknek és a nem hívőknek egyaránt, hogy adományaikkal hozzájárulhassanak a cél megvalósításához.

. . .

A kuratórium feladata:

  • lehetőséget keres az alapítvány vagyonának kezelésére
  • ismertté teszi az alapító okiratot megfelelő fórumokon
  • az alapítványi vagyont az általa megfelelőnek ítélt pénzintézetnél az alapítvány részére nyitott bankszámlán elhelyezi
  • dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve visszautasításáról
  • kijelöli az utalványozási jog gyakorlására jogosultakat